Přírodopisci, fyzikové, chemici, výtvarníci a vůbec všichni dobří kantoři!

Dělá Vám radost učit na příkladech z praxe? Berete učebnice s nadhledem? Nebojíte se zvídavých otázek? Pak je právě pro Vás v Muzeu východních Čech v Hradci Králové připravena výstava "Křemen a jeho rodina". Na 250 m2 je do více než 30 vitrín soustředěno to hlavní, co má v našem životě nějakou souvislost s křemenem a jeho příbuznými: křemíkem, silikáty. Začínáme přírodou, pokračujeme dějinami lidstva, technikou členěnou na 15 odvětví a předměty tak samozřejmými, že si jejich souvislost s křemenem ani neuvědomujeme. Zvláštní pozornost věnujeme výrobě a použití skla, křemíku, karborunda a silikonů. Křemen hraje i důležitou roli v průmyslové historii Hradce Králové. Další část výstavy je věnována přírodním formám oxidu křemičitého: achátům, jaspisům z blízkého okolí i z celého světa. Podrobnosti o obsahu výstavy najdete v oddíle Průvodce výstavou.

Následující věc by Vás mohla zajímat:

Křišťál, starořecky crystallos, dal světu slovo krystal a jméno všem krystalům čehokoliv. Existence a tvar krystalu jsou důsledkem krystalové mřížky. A krystalová mřížka - to je nejstarší program na světě: program pro kopírování, pro tvorbu identických kopií čehokoliv. Má-li nerost jednoduché složení, mnoho možností ke změnám programu není. Ale křemík má kouzelnou vlastnost, že spolu s kyslíkem a několika kovy dovede tvořit trojrozměrně složité a rozsáhlé krystalové mřížky, do kterých se pak může zapojit téměř cokoliv (i organické látky) - a vytvářet zpravidla identické kopie. Slovo "zpravidla" je v předcházející větě strašně důležité - velmi malý počet "chybných" kopií, tomu se v biologii říká EVOLUCE. Darwin to netušil, ale není vyloučeno, že život kdysi vznikl díky kopírování všeho možného na složité krystalové mřížce těch silikátů, které tvoří obyčejné jíly. Důvodů "pro" je tam víc, ale těmi Vás nebudu zatěžovat, pokud si to nebudete přát.

Anotace pro učitele

Výstava ukazuje různorodost a krásu odrůd křemene i význam křemíku a jeho sloučenin pro přírodu i naši civilizaci. Jako si nedovedeme přestavit život bez uhlíku, neměli bychom téměř nic z věcí okolo sebe bez křemíku. Technické aplikace jsou rozděleny do 15 tématických celků podle skupin lidských činností a zvláštní prostor je věnován výrobě a použití krystalů, skel, keramiky, karborunda a silikonů. Stovky převážně leštěných vzorků achátů a jaspisů z celého světa ukazují rozmanitost přírodních forem jediné chemické sloučeniny - SiO2. Estetický účinek je zvýšen při jejich pozorování binokulárním mikroskopem - v kameni bývají skryty celé dosud neznámé světy, jejichž makrofotografie výstavu doplňují. Jednoduchý pokus ukazuje překvapivou vlastnost křemene, využívanou v několika odvětvích techniky.