Nerost křemen

Fyzikální vlastnosti

Tvrdost: 7 podle Mohse
Hustota: 2,65 g/cm3
Index lomu: Ne = 1,56 No = 1,54
Dvojlom: 0,009
Krystalografická soustava: trigonální a hexagonální*)

Barva: základní je čirá, nejčastěji je křemen bílý nebo žlutavý, vlivem poruch mřížky a příměsí ale může nabývat prakticky jakékoli barvy, pouze sytě modré křemeny zatím nejsou známy

*) Sloučenina SiO2 je schopna vytvářet krystaly i v dalších krystalografických soustavách.Tyto tzv. krystalické modifikace (kosočtverečný tridymit, čtverečný cristobalit, krychlový melanoflogit apod.) mají odlišné fyzikální vlastnosti.

Chemické vlastnosti

Vzorec: SiO2
Křemen je chemicky velmi stálý, ve vodě se rozpouští jen zcela nepatrně, lze jej rozpustit v kyselině fluorovodíkové HF.

Hlavní odrůdy

Křišťál - průhledný
Ametyst - fialový
Růženín - růžový
Záhněda - kouřově hnědý při zachování průhlednosti
Morion - černý
Citrín - žlutý
Křemen obecný - bílý, šedý, rezavý, neprůhledný
Chalcedon - kryptokrystalický křemen, samostatně nebo spolu s vodnatým SiO2 opálem tvoří další nekrystalované odrůdy: achát, jaspis

SiO2 se kromě své chemicky samostatné podoby (křemene) vyskytuje ve složitějších sloučeninách, zejména v křemičitanech (silikátech). Křemen a silikáty dohromady vytvářejí většinu všech známých hornin. Před 4 miliardami let možná právě křemičitany napomohly vzniku života. Před několika miliony let pazourkové valouny přispěly k "polidštění opice". Dnes je křemík vyrobený z křemene základem nejmodernější techniky. Nikdy nevyšel z módy. Kdysi jej lidé považovali za kouzelný a pocestní jej nosili všude s sebou, aby je chránil před nástrahami světa. Dnes nám odpočítává čas a řídí naše kroky, auta, letadla. Pomáhá šetřit životní prostředí. Není oboru lidské činnosti, pro který by křemen a jeho příbuzní nebyli nějakým způsobem nepostradatelní. Jeho dnešní technické aplikace by před sto lety považovali i největší vizionáři za zázračné. Křemen je kouzelník. Jeho zázraky však jsou odrazem ducha a píle člověka.